برای خرید عمده و اطلاع از قیمت ها با شماره 02133493414 تماس حاصل فرمایید.

قیمت روز گلهای شاخه بریده

گل واحد (شاخه) ممتاز درجه یک درجه دو
استرزیا 10
اوریانتال 5
آفتاب 25
آلستر 10
آنتریوم 12
آنتریوم 15
اناماتلا
رز ایرانی 50
رز خوشه ای …..
رز هلندی 20
ژربرا 10
ژیپس …..
ارکیده (سیمبیدیوم) هر گل ….. ……
ارکیده (فلونوپسیس) هر گل
داوودی خوشه (کرزنتیا) ….
گلایل 50
لیلیم 5
میخک خوشه  …..
آچیلا ….
آنتریوم 20
آلیوم 5 .
لسیانتوس
ورونیکا ….
قلم فور ….
رز خاکی 20

قیمت روز برگهای طبیعی

برگ واحد(شاخه) قیمت
استر 20
آسپارا 1kg
آنتریوم 10
بامبو 1(پشته)
پالم 4
انجیری تخت(درشت) 20
انجیری تخت(ریز) 20
درامایس 10
درسینا 10
دم روباهی 20
رشتی 1(دسته)
سیکاس(درشت) 10
سیکاس(ریز) 10
شفلرا 1(دسته)
شمشاد 1(پشه)
شمشیری 20
عبایی 20
فتونیا 1(دسته)
انجیری فری(درشت) 10
انجیری فری (ریز) 10
کامپک 10
کردلین 10
لیندا 1
مرداب 50
آرالیا 20